”FÅR DU SER HONOM UPPTRÄDA ÄR DU EN AV DE LYCKLIGA!”
Henrik Fexeus, 2024